Блейдфорум.БГ

За форума => Блейдфорум - въпроси и препоръки => Темата е започната от: Админ в 03 Юли, 2012, 14:29:43

Титла: Правила за използване на Блейдфорум.бг
Публикувано от: Админ в 03 Юли, 2012, 14:29:43
I. С регистрацията си на форума на bladeforum.bg  потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1.1. Да си избере потребителско име, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки, порнографски или нецензурни детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности...  Администрацията на bladeforum.bg си запазва правото да промени потребителското име, аватар или подпис на всеки потребител, ако сметне това за необходимо.

1.2. Да не поставя подпис (Signature), който надвишава три реда при разделителна способност 1024х768 пиксела, изписан е с по-голям от нормалния за форума размер шрифт и/или съдържа повече от 300 символа. Подписът може да съдържа информация в текстова форма, без графични елементи. Подписи, неотговарящи на тези изисквания, ще бъдат редактирани или отстранявани. Подписът не може да съдържа обява за покупко-продажба или линк, водещ към такава.

1.3. Да не регистрира повече от едно потребителско име във форума на bladeforum.bg. Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума. Потребителските имена на същия участник с по-малък брой мнения ще бъдат деактивирани. Допуска се временно регистриране на второ потребителско име в случаите на загуба на парола или други данни по регистрацията на основното такова.

1.4. Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като резултат мнението ще бъде редактирано или отстранено от темата. Потребителските имена на особено напористи с обиди/заплахи участници ще бъдат деактивирани. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа "*" или мненията ще бъдат изтривани.

1.5. Да пише на кирилица. Форумът на bladeforum.bg е български и официалният език, и писменост на него са българските. Явни демонстрации на нежелание да се улеснява комуникацията във форума ще се смятат за “неуважение към останалите участници”. Мнения на участници, които отказват да пишат на кирилица, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.6. Да не оставя мнения, изписани изцяло с главни букви, с по-голям размер шрифт от стандартния за форума или в bold, което според "нетикета" ще се счита за "викане", също такива в изцяло различен цвят текст от стандартния за форума. Такива мнения ще бъдат редактирани или отстранявани в случаите на системно нарушение. Допуска се смислов акцент на определени части от мнения под формата на думи с главни букви, по-голям размер, различен цвят или bold шрифт.

1.7. Да не поставя в мнение/подпис линк, чието описание не отговаря на съдържанието на отварящата се страница и/или е използвана препратка с цел да се заблуди отварящия линка, съдържащ реклама, водещ към нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Мнения/подписи, съдържащи такива линкове, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.8. Да формулира заглавията на темите по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана. При особено неясно формулирани заглавие и съдържание на първото мнение, както и при заглавие, отнасящо се до конкретен участник, темата ще бъде затваряна или отстранявана. Личните дискусии във форума се правят само с „Лични съобщения“.

1.9. Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението. Отворена нова тема със същото съдържание ще бъде отстранявана.

1.10. Да се старае да не създава нови теми без да е проверил с помощта на „търсачката“ на форума дали вече не съществуват такива, пуснати в близкия месец или по-скоро. Актуални отминали теми е желателно да се “съживяват”, а не да се “дублират”. Често повтарящи се теми с едни и същи въпроси ще бъдат затваряни с оставяне на линк към последната такава тема. Мнения, "съживяващи" теми без актуалност, ще бъдат отстранявани.

1.11. Да не създава една и съща тема в повече от един раздел на форума, а само в най-близко свързания с тематиката на бъдещата тема. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана. Създадена тема в няколко раздела ще бъде отстранявана от неподходящите такива. Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.

1.12. Да не създава теми и мнения с призиви против действащото в страната законодателство, с подбуди към убийство, нараняване и или други престъпления срещу хора, животни и собственост, лично или обществено опасни действия, с расистки или дискриминационен характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), съдържащи реклама, информация за нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.

1.13. Да не променя съдържанието на мнение или тема, съдържащи редакция от модератор или администратор. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на Правилата на форума и никът на съответния участник ще бъде деактивиран. Ако действията на модератор и потребител се случат едновременни, тогава окончателният вид на мнението ще бъде уточнен чрез „Лични съобщения“.

1.14. Често повтарящи се мнения с еднакво съдържание, мнения със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като SPAM. Такива мнения/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано.

1.15. Обяви за покупко-продажби се пускат само в определения за това раздел „Пазар“ на форума, подраздели „Търговия с ножове“ и „Други стоки“. Обяви могат да публикуват само членове на форума прекарали не по-малко от 32 часа[1] във форума. Обявите трябва да са съобразени с   „Правила за покупко-продажби в Блейдфорум.бг“.

1.16. Мненията във форумите на bladeforum.bg се оставят доброволно, безвъзмездно и с цел взаимопомощ. Авторите им не могат да изискват компенсация за публикувани текстове под никаква форма. Мненията могат да бъдат редактирани от авторите им съгласно условията в т.1.13 и т.2.4 от настоящите Правила на форума. Автор на мнения не може да изисква отстраняването им от форума в случай на решение да не участва повече във форумите на bladeforum.bg. Всички мнения във форумите на bladeforum.bg могат свободно да се копират и възпроизвеждат без комерсиална цел.
bladeforum.bg не носи отговорност за достоверността на информацията която публикува всеки един потребител на форума.
Авторските права на мненията са собственост на съответните им автори.

1.17. Забранява се потребителите да редактират предишен свой коментар с цел да отговорят на следващи мнения по темата, оставени от други потребители. Дискусиите във форума се водят в линеен вид, а такава редакция нарушава логическата последователност на дискусията и не е желателна. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

1.18. Да не се създават мнения и теми за реклама или инициативи на други форуми които не са предварително съгласувани с Управителният съвет на форума. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.

1.19. Правила за поръчка на артикули, които носят форумно лого или се организират чрез форума

II. Други условия, препоръки и важна информация

2.1. За писане на форума на bladeforum.bg регистрацията е задължителна. Валидни са потребителски имена на кирилица и латиница с минимум 3 и максимум 15 символа дължина. Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail адрес, както и писането на двама или повече участници от едно потребителско име.

2.2. Регистрирани потребителски имена и въведени пароли изтичат като валидност във времето, ако форумът не е посещаван >12 месеца. За активните потребители необходимата регистрация е еднократна, с изключение на случаите на подмяна на софтуера на форума, когато новият не позволява импортиране на съществуващи акаунти. За съответните случаи потребителите ще бъдат уведомявани предварително.

2.3. На всеки един изряден участник във форума (чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната) се гарантира правото на достъп до форумите на bladeforum.bg, правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.

2.4. Мненията на форума могат да бъдат редактирани от авторите им чрез бутон „Промени“.

2.5. Всеки участник може да си постави собствен аватар, отговарящ на изискванията в точка 1.1 от Правилата на форума. Аватарите трябва да са с максимален размер 96х96 пиксела и големината на файла не трябва да надвишава 64KB. Аватарът може да е анимиран. Не се препоръчва "кражба" на аватари от други участници на форума на bladeforum.bg.

2.6. Публичното оспорване на решенията на администратори/модератори е забранено. Теми и коментари с подобно съдържание ще бъдат отстранявани от форума, а нарушителите ще бъдат наказвани. Предложения по оптимизация работата на форума се правят само на определеното за целта място.

2.7. Графични елементи в мненията с размер над 1024х768 пиксела да се поставят под формата на връзки сочещи към тях, неотговарящите на това ограничение елементи е възможно да бъдат конвертирани във връзки от модератор за удобство при преглеждане на съответната тема. Файловият размер на графичните елементи в мненията (ако не са директен линк към картинка, намираща се на отдалечен сървър) не трябва да надвишава 250KB.

2.8. Дълги текстове в мнения, резултат на Copy/Paste от Internet, е желателно да бъдат конвертирани във връзки за удобство при преглеждане на съответната тема. Същото е валидно и при закачане към мненията на файлове, достъпни за download по интернет. Максималният размер на прикачен към мнение файл е 100KB.

2.9. Форумът е отворен 7 дни в седмицата, 24h на ден, 365 дни в годината. Дните и часовете за профилактика, обновяване/смяна на софтуера на форума или архивиране на базата данни, свързани с необходимост от спиране на форума, ще бъдат обявявани предварително на видимо за всички участници място.

2.10. Често задавани въпроси и техните отговори по използването на форума се намират в http://bladeforum.bg/index.php?action=help (http://bladeforum.bg/index.php?action=help)

2.11. Във форума е въведена система за налагане на предупреждения и наказания (User Infractions) на некоректни потребители, която позволява намаляване на субективния фактор в преценката при санкциониране на съответните некоректни потребители.Критерии за налагане на предупреждения и наказания:

Ръководният органа на форума bladeforum.bg има правото да променя правилата на форума след обсъждане между членовете на форума и решението се смята за прието след гласуване от управителният съвет с просто мнозинство.
 1. Активно време прекарано в четене и/или писане във форума, а не време след регистрацията.
Титла: Правила за използване на Блейдфорум.бг
Публикувано от: Админ в 07 Февруари, 2013, 11:26:00
Добавена е нова точка към правилата:

1.18. Да не се създават мнения и теми за реклама или инициативи на други форуми които не са предварително съгласувани с Управителният съвет на форума. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.
Титла: Правила за използване на Блейдфорум.бг
Публикувано от: Админ в 21 Януари, 2014, 13:29:39
Променени са точки 1.15 и 2.7 с цел по-добра яснота.
Цитат
1.15. Обяви за покупко-продажби се пускат само в определения за това раздел „Пазар“ на форума, подраздели „Търговия с ножове“ и „Други стоки“. Обявите трябва да са съобразени с   „Правила за покупко-продажби в Блейдфорум.бг“.
Цитат
2.7. Графични елементи в мненията с размер над 1024х768 пиксела да се поставят под формата на връзки сочещи към тях, неотговарящите на това ограничение елементи е възможно да бъдат конвертирани във връзки от модератор за удобство при преглеждане на съответната тема. Файловият размер на графичните елементи в мненията (ако не са директен линк към картинка, намираща се на отдалечен сървър) не трябва да надвишава 250KB.

Променена е т.9 от Правила за покупко-продажби в Блейдфорум.БГ (http://bladeforum.bg/index.php/topic,2.msg2.html), отнасяща се за „повдигането“ на темите за покупко продажба:

Цитат
9. Публикуването на мнение от автора на обява с цел придвижване на по-предни позиции може да се осъществяват само при средните условия:
   9.1 Мнения за корекция на цената към по-ниска стойност, но със стъпка не по-малка от 10% от цената или 10лв. Примери – цена на предлаганата стока 90лв, възможни корекции на цената са 80лв или 81лв, цена на предлаганата стока 190лв, възможни корекции на цената са 180лв или 171лв.
   9.2 Разрешено  е използването на мнения свързани с темата с цел придвижване на по-предни позиции на обявата, корекция на цената нагоре, корекция на цената с различна стъпка от описаната в точка 9.1  от „Правила за покупко-продажби“, но не по-често от веднъж на 120 часа (5 дена) от последното мнение на публикувалия обявата!
   9.3 Мнения съобщаващи добавянето на нови предмети в продажба или обявяването, че даден предмет вече е продаден може да се публикуват по всяко време.
   9.4 Мнения отговарящи на въпрос зададен от друг потребител в темата може да се публикуват по всяко време.
   9.5 Забранено е „bump"-ването, „уп"-ването, „нагоре“, използването на иконки и картини, и други подобни мнения с цел показване на теми най-отпред от авторите им независимо преди или след изтичането на срока упоменат в точка 9.2 от „Правила за покупко-продажби“.

Точка 27 от Правила за покупко-продажби в Блейдфорум.БГ (http://bladeforum.bg/index.php/topic,2.msg2.html) е допълнена с уточнение за холандските търгове:
Цитат
27.1 Обяви от типа на така нареченият „Холандски търг“ не се смятат за търг и може да се публикуват свободно стига да не противоречат на останалите правила за покупко-продажби в Блейдфорум.БГ.

Титла: Правила за използване на Блейдфорум.бг
Публикувано от: Админ в 08 Февруари, 2014, 20:46:06
Промяна на точка 1.15, засягаща кой има право да публикува обяви в търговските раздели:

Цитат
1.15. Обяви за покупко-продажби се пускат само в определения за това раздел „Пазар“ на форума, подраздели „Търговия с ножове“ и „Други стоки“. Обяви могат да публикуват само членове на форума прекарали не по-малко от 32 часа във форума. Обявите трябва да са съобразени с   „Правила за покупко-продажби в Блейдфорум.бг“.

Под прекарано време се има предвид активно време, прекарано в четене и/или писане във форума, а не време след регистрацията.
Титла: Правила за използване на Блейдфорум.бг
Публикувано от: Админ в 27 Септември, 2014, 19:19:26
Добавена точка 1.19 регламентираща поръчването на форумни изделия.

Цитат
1.19. Правила за поръчка на артикули, които носят форумно лого или се организират чрез форума

    1.19.1. Всеки има право да предложи да се организира поръчка на подобни артикули
    1.19.1.1. Видът на форумния артикул се определя чрез гласуване с анкета, като се избира вещта, получила повече от 50% от общия брой гласували членове на ОС за всеки конкретен случай.
    1.19.2. Решението за поръчка се взема от УС след обсъждане с ОС. Решението на УС за конкретен производител и/или доставчик се определя при поне 3 гласа "за" от общо 5-те членове на съвета.
    1.19.3. УС при всеки конкретен случай има право да делегира правомощия на всеки един от членовете си да преговаря за изработката и/или доставката на форумен артикул, а в изключителни случаи и на член или членове на ОС. Преди да започне поръчката се определят ясно сроковете за записване за поръчката, събиране на пари, плащане на капаро и остатък и начин на изпращане на готовите артикули. Във всички останали случаи събирането на средства за закупуването индивидуално или групово на каквото и да било не се счита за форумна поръчка и не може да носи форумното лого.
    1.19.4. Право за участие във форумните поръчки, на които ще има форумното лого, имат участници регистрирани до датата на началото на съответната поръчка.